HOME > COMMUNITY > 공지사항

공지사항

제목 [기본] 주주명부 폐쇄 공고 (임시주주총회 개최) 등록일 2023.11.17 15:14
글쓴이 (주)아이엠텍 조회 1600

주주명부 폐쇄 공고 (임시주주총회 개최)

 

 

 

2023년 12월 29일 개최할 임시주주총회의 권리주주확정을 위해 상법 제354조 및 당사 정관 제17조의 규정에 의거하여 2023년 12월 04일로 주주명부폐쇄 기준일을 설정하오니 양지하시기 바랍니다.

 

 

 

2023년 11월 17일

 

 

 

                                                      주식회사 아이엠텍


                          경기도 파주시 월롱면 엘지로 274-43


                                                       대표이사 한혜진